Iki naujų metų liko:
63 DIENOS, 18 VALANDÿ
PROJEKTO INICIATORIUS: