Iki naujų metų liko:
43 DIENOS, 20 VALANDÿ
PROJEKTO INICIATORIUS: