Iki naujų metų liko:
98 DIENOS, 20 VALANDÿ
PROJEKTO INICIATORIUS: