Iki naujų metų liko:
36 DIENOS, 17 VALANDÿ
PROJEKTO INICIATORIUS: