Iki naujų metų liko:
63 DIENOS, 16 VALANDÿ
PROJEKTO INICIATORIUS: